Sportverzekering

BASISPOLIS 45.038.845 voor sport en andere sociale activiteiten.

Dit is de verzekering voor sportongevallen en ongevallen tijdens bepaalde sociale activiteiten van de leden en de niet-leden die, met een dag-verzekering, deelnemen aan activiteiten van de aangesloten clubs. Deze polis waarborgt ook de burgerlijke aansprakelijkheid van de NBPSB vzw, haar bestuursleden, haar clubs en clubleden.

Hoe doe ik aangifte van een ongeval?

 1. Gebruik het aangifteformulier van Ethias op onze website.
 2. Invullen:
  • Polisnummer 45.038.845
  • 1| Identiteit verzekeringnemer: NBPSB vzw, Boomsesteenweg 180 te 2610 Antwerpen (Wilrijk)
  • 2| Volledige identiteit slachtoffer
  • 3| Datum en plaats ongeval
  • 4| Beschrijving ongeval
  • 5, 6, en 7| in te vullen door afgevaardigde club.
 3. De club verantwoordelijke moet onderaan blz 2 handtekenen.
 4. Slachtoffer moet op blz 3 een kleefbriefje van zijn ziekenfonds kleven.
 5. Onderaan blz 3 moet het slachtoffer dateren en handtekenen
 6. Blz 4 in te vullen door de dokter.
 7. Neem steeds een kopie van uw dossier.
 8. Formulier verzenden naar: Politiesportbond, P/a Federale Politie, Boomsesteenweg 180 te 2610 Wilrijk.

NBPSB stuurt uw dossier naar Ethias. U ontvangt thuis een dossiernummer (kan 4 à 5 weken duren). De afhandeling van het dossier wordt rechtstreeks geregeld tussen Ethias en het slachtoffer. Geen betalingsdocumenten bij het ongevalsformulier steken. De afrekening wordt op het einde geregeld!