Ethisch sporten


Video verloop dopingcontrole

NADO Vlaanderen, de dienst van de Vlaamse overheid die instaat voor de preventie en de strijd inzake doping in de sport, heeft een vernieuwde, uitgebreide video over het verloop van een dopingcontrole uitgebracht.

DELETE

Decreet: Preventie en bestrijding van doping in de sport

Het decreet van 25 mei 2012 bepaalt de principes in verband met de preventie en de bestrijding van dopingpraktijken in de sport. De bepalingen zijn van toepassing op alle sportmensen, begeleiders, ploegverantwoordelijken, sportverenigingen en controlelaboratoria.
DELETE

Literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media biedt een beknopte literatuurlijst aan rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag.
DELETE

Beleidsplan

In het kader van de uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportuitoefening (MEVS), heeft de Belgische Politie Sport Bond op 14 maart 2011 haar beleidsplan aan de Vlaamse Overheid overgemaakt.
DELETE

Leaflet Ethisch verantwoord Sporten

De brochure Ethisch verantwoord sporten is te downloaden.
DELETE

Themafolder Ethisch verantwoord Sporten

De themafolder is te downloaden.
DELETE

Dopingpreventie

Doping is niet enkel een probleem is binnen de topsport. Doping is een ruim begrip en duikt ook in de amateursport of recreatievere sport en het dagelijks leven op.
Folders ivm dopingpreventie zijn ter beschikking als download
DELETE