NEDERLANDS

Belgische Politie Sportbond
Nederlandstalige vleugel vzw – NBPSB
Ondernemingsnummer: 418 257 763


FRANçais

Fédération Sportive Francophone
de la police Belge asbl – FSFPB
Numéro d'enterprise: 419 215 687