Doel van de VZW

Wat is het doel van de Vereniging?
 

De Belgische Politie Sport Bond - BPSB - is een omnisportbond die tot doel heeft de sport in het politiemidden te promoten in het ganse land.

Dit geschiedt door het inrichten van en deelnemen aan clubwedstrijden, provinciale, regionale en nationale kampioenschappen, internationale wedstrijden en kampioenschappen.