Lid worden

Wat kost de jaarlijkse aansluiting?
50 euro club lidgeld
30 euro per club voor de vrijwilligersverzekering
8,5 euro per clublid verdeeld als volgt:
- 3 euro lidgeld NBPSB vzw;
- 5,5 euro sportverzekering Ethias.
 
Wat te doen voor een aansluiting bij de NBPSB vzw?
 1. Raadpleeg het Statuut en het Huishoudelijk reglement op de website www.bpsb.be - deel "reglementen”.
 2. U vindt Formulier A1 + uitleg (inlichtingensteekkaart club) & Formulier A2 + uitleg (ledenlijst) & formulier A3 + uitleg ( verklaring op eer) in het deel "Formulieren".
Zendt deze beide formulieren naar :
 1. De Belgische Politie Sportbond
  Nederlandstalige Vleugel vzw
  p/a Federale Politie
  Boomsesteenweg, 180
  2610 WILRIJK
Alle informatie
Wij wijzen u op het onderscheid in de leden; er zijn drie categorieën "A & B & C” weergegeven in Art 2 van het Huishoudelijk Reglement.