Partners

Partners van de Belgische Politie Sportbond
De Belgische Politie Sportbond is erkend door :

Verder vertegenwoordigt de BPSB ons land in de Europese Politie Sportbond (USPE)