Wat is de Koepel / BSPB?

De Belgische Politie Sportbond bestaat sinds 1938. 

Heden zijn er twee vleugels: een Franstalige (FSPB absl) en een Nederlandstalige (BPSB vzw) die samen werken onder een Nationale Raad.
 
In deze Raad zetelen 8 leden: vier vertegenwoordigers van iedere vleugel. De samenwerking tussen beide vleugels wordt geregeld door een protocol.

Met hun officiële statuten en hun aantal leden vertegenwoordigen de NBPSB vzw en FSFPB asbl ontegensprekelijk de Belgische sportieve politiewereld.
 
De NBPSB vzw telt actueel meer dan 3000 leden verspreid over een 55-tal clubs. 

De verschillende sportdisciplines worden beheerd door een technische commissie of bij ontstentenis door de sportsecretaris.
 
Alle personeelsleden van de Federale en lokale politiediensten kunnen aan de activiteiten van de BPSB deelnemen. Zij kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij een sportclub of zich informeren op het NBPSB vzw secretariaat.
 
Zoals bij elke vzw wordt de leiding van de BPSB waargenomen door een Raad van Beheer voor een termijn van vier jaar.